Defibrylatory AED

W wielu miejscach, szczególnie w siedzibach służb i instytucji publicznych, widoczne są łatwo dostępne skrzynki lub torby opisane „AED”. Znajdują się w nich defibrylatory AED, czyli automatyczne defibrylatory zewnętrzne, służące do ratowania życia osób, u których wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.

Defibrylacja jest medycznym zabiegiem, który poprzez użycie prądu stałego o określonej energii dąży do przywrócenia prawidłowej akcji serca. Defibrylator AED jest bardzo łatwy w użyciu. Wszystkie elementy są opisane, w zestawach znajdują się schematy postępowania. Znajdują się tam informacje, jak przykleić elektrody. Poprzez te elementy urządzenie sczytuje informacje na temat pracy serca poszkodowanego (lub jej zatrzymaniu) i informuje, czy zalecane jest użycie prądu. Defibrylator informuje o tym, jakie działania należy podjąć (np. rozpocząć resuscytację krążeniowo oddechową). Choć może wydawać się skomplikowane, to użytkowanie defibrylatora AED nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Jest to podstawowe urządzenie, którego wykorzystania uczymy podczas szkoleń z pierwszej pomocy, których uczestnicy zapoznają się z przeznaczeniem, wyglądem i sposobem bezpiecznego użycia AED.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 11