Szkolenia z pierwszej pomocy Jelenia Góra

Kontakt

Jarosław Przybylski
Tel.: +48 502 575 443
E-mail: jaroslaw.p@divemed.pl

Paweł Michałkiewicz
Tel.: +48 507 695 507
E-mail: pawel.m@divemed.pl

Zapytanie Ofertowe
szkolenia pierwszej pomocyszkolenia pierwszej pomocyszkolenia pierwszej pomocy

Program szkoleń z pierwszej pomocy dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzi wykwalifikowana kadra z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz profesjonalnego sprzętu szkoleniowego – np. manekinów do nauki resuscytacji.

W programie szkolenia m.in.:

 • aspekty moralne i prawne udzielania pomocy,
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa z wykorzystaniem AED (półautomatycznego defibrylatora zewnętrznego) i fantoma,
 • postępowanie przy podejrzeniu złamania, skręcenia lub zwichnięcia,
 • postępowania przy krwotokach,
 • rodzaje ran i sposoby zaopatrywania,
 • nieurazowe stany zagrażające życiu, najczęstsze choroby XXI wieku – rozpoznanie i postępowanie,
 • zaopatrywanie ran i ich rodzaje,
 • oparzenia rodzaje i postępowanie,
 • zadławienie,
 • pozycje ratownicze,
 • resuscytacja niemowlaka.

Każde szkolenie dostosowujemy do indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem specyfiki działalności oraz oczekiwań klienta.

Dodatkowym atutem może być bogate, profesjonalne wyposażenie. Podczas szkolenia z pierwszej pomocy wspieramy się prezentacjami multimedialnymi wyświetlanymi na ekranach projekcyjnych. Zajęcia prowadzimy z wykorzystaniem półautomatycznych defibrylatorów AED, fantomów z możliwością podłączenia do komputera (dorosłego, dziecka i niemowlaka). Ponad to kompleksowe materiały szkoleniowe (bandaże, opatrunki, szyny itp.) wraz z vademecum.

 

Szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli

Zadbaj o swój rozwój i zdobądź nowe kwalifikacje. Zostań nauczycielem prowadzącym  zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Zapraszamy na  szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy – przedmiot szkolny: edukacja dla bezpieczeństwa.

Szkolenie trwa 30 godzin dydaktycznych i jest zakończone egzaminem.

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (ważne przez okres 5 lat od dnia wydania). Szkolenie tylko dla nauczycieli.

Szkolenie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 139, poz.1132).

Szkolenia z pierwszej pomocy – co warto wiedzieć?

Prowadzimy szkolenia z pierwszej pomocy, które mają na celu przekazać uczestnikom wiedzę, odświeżyć lub uaktualnić dotychczas zdobyte informacje dotyczące pomocy przedmedycznej, którą może, a nawet powinien, udzielić każdy, kto jest świadkiem zdarzenia, które może zagrażać życiu jego lub osób trzecich.

Przeprowadzamy szkolenia z pierwszej pomocy na zlecenie firm i instytucji publicznych, które chcą podnieść kwalifikacje i bezpieczeństwo pracowników. Do kursu mogą przystąpić też osoby prywatne, którym zależy na zdobyciu najnowszej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Osoby interesujące się tą tematyką mogą skorzystać z kursu przygotowującego do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Po jego ukończeniu uzyskuje się tytuł „ratownika”, który uprawnia m.in. do występowania jako członek zabezpieczenia medycznego imprez – partol ratowniczy KPP. Szkolenie z pierwszej pomocy trwa jeden dzień (3-4 godziny) i kończy się wydaniem zaświadczenia ukończenia szkolenia i zalecamy jego odnowienie co 3 lata. Kurs obejmuje zagadnienia takie jak:

 • Jak zadbać o własne bezpieczeństwo podczas udzielania pomocy?
 • Prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy.
 • Ocena stanu poszkodowanego (w tym przytomności, oznak krążenia).
 • Udrażnianie dróg oddechowych.
 • Przeprowadzanie wywiadu z poszkodowanym.
 • Pozycja bezpieczna – kiedy ją stosować, jak układać poszkodowanego?
 • Rodzaje ran oraz jak z nimi postępować.
 • Mechanizm urazu.
 • Pierwsza pomoc w przypadku oparzenia i porażenia prądem.
 • Jak rozpoznać zatrzymanie krążenia?
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (teoria + praktyka).
 • Czym jest AED i jak go używać?
 • Omdlenie, zawał serca, udar mózgu – jak rozpoznać i udzielić pomocy.
 • Pomoc w przypadku napadu drgawek.
 • Pierwsza pomoc w przypadku zadławienia.

Formularz Zgłoszeniowy