Kursy KPP Jelenia Góra

Kontakt

Jarosław Przybylski
Tel.: +48 502 575 443
E-mail: jaroslaw.p@divemed.pl

Paweł Michałkiewicz
Tel.: +48 507 695 507
E-mail: pawel.m@divemed.pl

Zapytanie Ofertowe
szkolenia pierwszej pomocyszkolenia pierwszej pomocyszkolenia pierwszej pomocy

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kursów KPP w Jeleniej Górze. Wiedzę i doświadczenie wysoko wykwalifikowanej kadry, zaplecze szkoleniowe (sala wykładowa oraz sale ćwiczeniowe), wymagane wyposażenie a także wszystkie wymagane zgody… to co możemy zaoferować osobom indywidualnym, firmom oraz instytucjom państwowym.

Dla kogo jest kurs KPP?

Organizowany przez nasz kurs KPP w Jeleniej Górze jest przede wszystkim dla osób zatrudnionych lub czynnie związanych z jednostkami współpracującymi z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego np. policjantów, strażaków zawodowych i ochotniczych, ratowników WOPR, GOPR a także ratowników górskich i narciarskich, dla których ukończenie takiego kursy jest obowiązkowe.

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy odbywają się w oparciu o zgodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Nasze kursy KPP w Jeleniej Górze odbywają się zgodnie z:

  • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007r.)
  • Ustawą z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 06.191.1410 z dnia 20.10.2006r.).
  • Ustawą o Ratownictwie Górskim z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1241)

Uczestnicy organizowanych przez nas kursów KPP szkoleni są przez instruktorów ratownictwa medycznego, którzy oprócz solidnej wiedzy teoretycznej mogą podzielić się umiejętnościami praktycznymi zdobytymi podczas wieloletniego doświadczenia. Są pracującymi w zawodzie praktykami.
Podczas Kursu Kwalifikowanej Pomocy uczestnicy szkolenia korzystają z wymaganego ustawą wyposażenia medycznego.

PAMIĘTAJ! Recertyfikacja (egzamin), powinna odbyć się na trzy miesiące przed końcem ważności wcześniejszego kursu! Kursy kwalifikowanej Pomocy prowadzone przez firmę DIVEMED realizowane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz są dostosowane do specyfiki pracy.

Co warto wiedzieć o kursie KPP?

Przygotowany przez nas kurs KPP w Jeleniej Górze obejmuje naukę treści merytorycznych, praktycznych umiejętności (m.in.. używanie AED), przygotowanie do egzaminu. W cenę wliczony jest koszt testu i praktycznego egzaminu, których pozytywny wynik jest niezbędny do uzyskania certyfikatu. Harmonogram dostosowywany jest do potrzeb klienta. Preferujemy prowadzenie zajęć w naszych salach szkoleniowych, ale też jesteśmy w stanie dojechać do zakładu pracy i tam zrealizować treści. Osoby, które ukończą kurs KPP, otrzymają tytuł ratownika. Uprawnia to do pracy w jednostkach współpracujących z Państwowym Ratownictwem Medycznym.

Kurs KPP trwa 66 godzin, z czego 41 godzin jest przeznaczonych na zajęcia praktyczne. W odróżnieniu od szkoleń z pierwszej pomocy tematyka jest rozszerzona i obejmuje zagadnienia specjalistyczne (np. zakładanie rurki nosowo-gardłowej, podpinanie butli tlenowej). Takie umiejętności pozwalają wykorzystać podstawowy sprzęt medyczny, z którego nie mogą korzystać osoby nieposiadające odpowiednich uprawnień. Uczestnicy kursu KPP dowiedzą się, jak zadbać o własne bezpieczeństwo, poszkodowanych i miejsce zdarzenia. Uczymy o rodzajach urazów oraz jak postępować w przypadku ich wystąpienia. Ratownikiem może zostać każda osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy. By zachować ciągłość uprawnień, kurs KPP należy odnawiać co 3 lata poprzez przystąpienie do egzaminu (tzw. „recertyfikacja”). Osoby, które przegapią ten termin i którym uprawnienia wygasną, muszą od nowa przejść cały kurs.

Kursy kwalifikowanej Pomocy prowadzone przez firmę DIVEMED realizowane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz są dostosowane do specyfiki pracy.

Dostępne egzaminy kursu: Egzamin KPP 1, Egzamin KPP 2, Egzamin KPP 3, Egzamin KPP 4, Egzamin KPP 5 

Najbliższy kurs rozpocznie się za:

Formularz Zgłoszeniowy