Kursy KPP

Kontakt

Jarosław Przybylski
Tel.: +48 502 575 443
E-mail: jaroslaw.p@divemed.pl

Paweł Michałkiewicz
Tel.: +48 507 695 507
E-mail: pawel.m@divemed.pl

Zapytanie Ofertowe
szkolenia pierwszej pomocyszkolenia pierwszej pomocyszkolenia pierwszej pomocy

Wiedzę i doświadczenie wysoko wykwalifikowanej kadry, zaplecze szkoleniowe (sala wykładowa oraz sale ćwiczeniowe), wymagane wyposażenie a także wszystkie wymagane zgody… to co możemy zaoferować osobom indywidualnym, firmom oraz instytucjom państwowym.

Dla kogo jest kurs KPP? Przede wszystkim dla osób zatrudnionych lub czynnie związanych z jednostkami współpracującymi z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego np. policjantów, strażaków zawodowych i ochotniczych, ratowników WOPR, GOPR a także ratowników górskich i narciarskich, dla których ukończenie takiego kursy jest obowiązkowe.

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy odbywają się w oparciu o zgodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Organizowane przez nas kursy KPP odbywają się zgodnie z:

  • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007r.)
  • Ustawą z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 06.191.1410 z dnia 20.10.2006r.).
  • Ustawą o Ratownictwie Górskim z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1241)

Uczestnicy organizowanych przez nas kursów KPP szkoleni są przez instruktorów ratownictwa medycznego, którzy oprócz solidnej wiedzy teoretycznej mogą podzielić się umiejętnościami praktycznymi zdobytymi podczas wieloletniego doświadczenia. Są pracującymi w zawodzie praktykami.
Podczas Kursu Kwalifikowanej Pomocy uczestnicy szkolenia korzystają z wymaganego ustawą wyposażenia medycznego.

PAMIĘTAJ! Recertyfikacja (egzamin), powinna odbyć się przed końcem ważności wcześniejszego kursu!

Kursy kwalifikowanej Pomocy prowadzone przez firmę DIVEMED realizowane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz są dostosowane do specyfiki pracy.

Dostępne egzaminy kursu: Egzamin KPP 1, Egzamin KPP 2, Egzamin KPP 3, Egzamin KPP 4, Egzamin KPP 5 

Najbliższy kurs rozpocznie się za:

Formularz Zgłoszeniowy