Wiedzę i doświadczenie wysoko wykwalifikowanej kadry, zaplecze szkoleniowe (sala wykładowa oraz sale ćwiczeniowe), wymagane wyposażenie a także wszystkie wymagane zgody… to co możemy zaoferować osobom indywidualnym, firmom oraz instytucjom państwowym.

Dla kogo jest kurs KPP? Przede wszystkim dla osób zatrudnionych lub czynnie związanych z jednostkami współpracującymi z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego np. policjantów, strażaków zawodowych i ochotniczych, ratowników WOPR, GOPR a także ratowników górskich i narciarskich, dla których ukończenie takiego kursy jest obowiązkowe.

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy odbywają się w oparciu o zgodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Organizowane przez nas kursy KPP odbywają się zgodnie z:

  • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007r.) oraz
  • Ustawą z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 06.191.1410 z dnia 20.10.2006r.).
  • Ustawą o Ratownictwie Górskim z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1241)

Uczestnicy organizowanych przez nas kursów KPP szkoleni są przez instruktorów ratownictwa medycznego, którzy oprócz solidnej wiedzy teoretycznej mogą podzielić się umiejętnościami praktycznymi zdobytymi podczas wieloletniego doświadczenia. Są pracującymi w zawodzie praktykami.
Podczas Kursu Kwalifikowanej Pomocy uczestnicy szkolenia korzystają z wymaganego ustawą wyposażenia medycznego.

Więcej o kursach KPP: 
– kto musi mieć ukończony Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy;
– do kogo jest skierowana oferta szkoleniowa kursu KPP:
– jakie uprawnienia, wiedzę oraz umiejętności daje ukończenie kursu KPP

PAMIĘTAJ! Recertyfikacja (egzamin), powinna odbyć się przed końcem ważności wcześniejszego kursu!

Sprawdź swoją wiedzę

Kursy kwalifikowanej Pomocy prowadzone przez firmę DIVEMED realizowane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz są dostosowane do specyfiki pracy.

Jak wygląda kurs KPP? Sam zobacz!