18sie

UWAGA!!! Zabezpieczenie medyczne

Szanowni Państwo,
Informujemy, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia przedstawionymi w piśmie z dnia 08.02.2017r. wymagania sprzętowe i osobowe wobec podmiotu realizującego zabezpieczenie medyczne imprezy masowej powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w trakcie imprezy masowej jest wykonywaniem działalności leczniczej. Jednostkami wykonującymi działalność leczniczą są jednostki wpisane do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego.
Nasza firma od wielu lat jest wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą oraz spełnia wszystkie wymogi określone we wskazanym powyżej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.