Uczestnicy organizowanych przez nas Szkoleń z Pierwszej Pomocy oraz Kursów KPP,  w zależności od założonego programu,  korzystają z poniżej wymienionego sprzętu:
a)  rurki ustno – gardłowe wielorazowe typu Guedela (różnego rozmiaruSONY DSC, w tym największa, przezroczyste – umożliwiające stwierdzenie obecności ciała obcego w świetle rurki),
b) zestaw ssący: mechaniczny, ręczny z jednorazowym pojemnikiem na treść, dla dorosłych (wydajność co najmniej 20 l/min) i niemowląt,
c) worek samorozprężalny, przejrzysty, o konstrukcji umożliwiającej wentylację  bierną i czynną przy objętości oddechowej od 500 do 800 ml, zapewniający częstość 10 oddechów na minutę mieszaniną o zawartości 97 – 100 % tlenu, przy przepływie tlenu 15 l/min o  konstrukcji uniemożliwiającej przekroczenie ciśnienia w układzie oddechowym 40 lub 45 cm s łupa wody,
d) worek samorozprężalny dla dzieci,
e)  maski twarzowe w 2 rozmiarach (dzieci od 5 lat i dorośli) przezroczyste z mankietem silikonowym fartuchowym,
f)  jednorazowa maska krtaniowa,
g) reduktor  łączący butlę tlenową z odbiornikami tlenu wykonany  z mosiądzu (ewentualne elementy niemetalowe antystatyczne) przystosowany do pracy przy ciśnieniu roboczym, co najmniej 200 bar i ciśnienie zredukowane od 4 do 5 bar,
h)  zestaw jednorazowego u żytku do tlenoterapii biernej z rezerwuarem (dwie przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej – jedna duża i jedna mała),
i) butlę tlenową aluminiową o płaskim dnie, o pojemności sprężonego tlenu co najmniej 400 litrów przy ciśnieniu 150 bar, z możliwością napełnienia w systemie DIN (dla  tlenu medycznego), o ciśnieniu roboczym co najmniej 200 bar,
j)  nosze typu deska z tworzywa sztucznego, przepuszczalne dla  promieni X, z co najmniej czterema kompletami kodowanych kolorami  pasów zabezpieczających mocowanych obrotowo, z zestawem klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego,
k)  nosze podbieraki,
l) kołnierze szyjne z tworzywa  sztucznego, wodoodporne z możliwością  regulacji rozmiaru (dla dzieci i dorosłych) oraz badania tętna na tętnicach szyjnych,  4 m)  szyny typu Kramer o różnych wymiarach (1200 x 120 mm, 1000 x 100 mm, 900 x 120 mm, 250 x 50 mm) w zdejmowalnym powleczeniu każdej szyny z miękkim tworzywem nieprzepuszczalnym dla płynów, wydzielin i wydalin,
n) szynę wyciągową,
o)  opatrunki – różne wymiary (osobisty, kompresy gazowe jałowe, gaza opatrunkowa jałowa, opaski opatrunkowe dziane, chusta trójkątna tekstylna, banda ż  elastyczny, siatka opatrunkowa nr 1, 2 , 3 i 6, przylepiec z opatrunkiem, przylepiec bez opatrunku, komplet szkoleniowych opatrunków hydro żelowych schładzających),
p)  aparat do płuSONY DSCkania oka z bocznym odpływem,
r) rękawiczki nitrylowe jednorazowe,
s)  worek plastikowy z zamknięciem na odpady,
t) płyn do dezynfekcji rąk,
u) nożyczki ratownicze,
w) nóż do cięcia pasów,
z) folie izotermiczne,
za) rurkę krtaniową,
zb)  opatrunek wentylowy na rany klatki piersiowej,
zc) kamizelkę – szyna kręgosłupowa,
zd) wskaźnik CO2
ze)  szyny i materace podciśnieniowe,
zf) aspirator jadu,
zg)  szkoleniowy defibrylator zautomatyzowany,
zh)  fantom dziecka i niemowlęcia do nauki resuscytacji,
zi) kieszonkowa maskę do sztucznej wentylacji z zaworem,
zj)  fantom do nauki intubacji dotchawiczej dorosłego z przekrojem górnych dróg oddechowych do nauki i  oceny wzrokowej prawidłowego stosowania rurki ustno – gardłowej (obecność tworów anatomicznych: wargi, zęby, język, podniebienie, ruchomy przekrój kręgosłupa  w odcinku szyjnym, wejście do krtani i przełyku, nagłośnia),
zk) fantom w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dorosłego metodami bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu po średniego serca i badania tętna na tętnicach szyjnych:
SONY DSC–   z elektronicznym monitorowaniem i ocen ą wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych w języku polskim,
–  z elektroniczną ocen ą czasu badania tętna,
–   z wbudowanym metronomem,
–  z możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym,
–  z możliwością oceny średniej głębokości ucisków,
–  z  możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę,
–  z możliwością oceny ilości ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich,
–  z możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk,
–  z możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny ilości oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich,
zl)  fantom do nauki udrażniania dróg oddechowych noworodka metodami bez przyrządowymi i oddechu sztucznego oraz masażu pośredniego serca z kontrolą tętna na tętnicy ramiennej oraz z monitorowaniem  i oceną oddechu i masażu:
–  z możliwością obserwacji unoszenia się przedniej  ściany klatki piersiowej w czasie wentylacji,
–  z możliwością oceny prawidłowej i zbyt dużej objętości oddechowej,
–  z możliwością ceny zbyt szybkiego wdechu,
–  z możliwością oceny prawidłowej i nieprawidłowej głębokości ucisków klatki piersiowej,
–  z możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia palców do masażu,
zm)  respirator transportowy, objętościowo zmienny.